Auto không hoạt động nếu để Minimize cửa sổ game, nều muốn ẩn game sử dụng nút ẩn game trên auto

Hướng dẫn sử dụng AutoVLM Pro

  • Bật auto trước rồi mới bật giả lập
  • Nox chạy OpenGL mở lì xì chậm hơn so với chế độ DirectX
  • Tốc độ quét nếu máy yếu thì giảm cái này xuống 5000 hoặc 10000, ngược lại muốn mở lì xì nhanh có thể giảm tốc độ quét xuống 100 50 hoặc 10
  • Ẩn cửa sổ game = nút trên auto để auto hoạt động bình thường
  • Chỉnh thời gian của máy tính về GMT + 7
  • Lưu ý: chạy auto nhiệm vụ hàng ngày trước khi đi pb để tránh lỗi
  • Thứ tự server trong danh sách server có nhân vật không phải tên server đang chơi
  • Vị trí lựa chọn bí cảnh tổ đội sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên trên

Hướng dẫn sử dụng AutoVLM Clone