1.Đã cấu hình đúng độ phân giải nhưng auto vẫn báo lỗi : chỉnh lại display setting chuyển size text về 100%

2. Auto báo mở lì xì nhưng lại không tự mở: chạy auto chế độ run as admin